Naturvårdsverket väljer New Republic för kommunikation om skyddad natur

Naturvårdsverket väljer New Republic för kommunikation om skyddad natur

Naturvårdsverket har tecknat ett avtal med New Republic avseende kommunikation om skyddad natur. Public affairs-byrån New Republic stärker därmed samarbetet med Naturvårdsverket som även omfattar en kommunikationssatsning om ekosystemtjänster samt stöd till Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd.

– Det är spännande att samarbeta med Naturvårdsverket i denna breda satsning där myndigheten jobbar nära samman med landets alla länsstyrelser, naturum och stiftelser, säger Emma Lindberg, seniorkonsult på New Republic.

Naturvårdsverket genomför just nu en kommunikationssatsning kring skyddad natur. Syftet är att stärka förståelsen och förtroendet för arbetet med skyddad natur. Samarbetet med New Republic baseras på ett avrop inom ramavtalsområdet strategisk kommunikation.

New Republic har stor erfarenhet av miljö-, klimat- och energirelaterade samarbeten med myndigheter, företag och organisationer. Parallellt med kommunikationsuppdraget om skyddad natur samarbetar New Republic med Naturvårdsverket dels kring en kommunikationssatsning om ekosystemtjänster, dels med Naturvårdsverkets Fjällsäkerhetsråd.

– För oss på New Republic som har hållbarhet som ett av våra kärnvärden är det roligt att utöka samarbetet med Naturvårdsverket, säger Emma Lindberg.

För vidare information kontakta:
Emma Lindberg, seniorkonsult, New Republic
Mobil: 070-328 44 83
E-post: emma.lindberg@newrepublic.se