Emma Lindberg

Emma Lindberg

Emma Lindberg är seniorkonsult på New Republic. Hon ger rådgivning inom strategisk kommunikation, public affairs och medierelationer. Emma har erfarenhet av komplexa uppdrag på regional, nationell och europeisk nivå. Hennes fokusområde finns i gränslandet där näringsliv, samhälle och politik möts.

Emma arbetar bland annat med hållbarhet, energi, livsmedel, innovation och EU-frågor. Exempel på uppdragsgivare är Naturvårdsverket, Region Skåne, Svensk Ventilation, Folksam, SAMI, TCO Development och Nordiska ministerrådet.

Emma har varit politiskt sakkunnig till miljöminister Lena Ek och EU-parlamentariker Anders Wijkman. Hon har erfarenhet från civilsamhälle, näringsliv och forskning genom roller som klimatansvarig på Naturskyddsföreningen, miljöchef på Hewlett-Packard och kommunikationschef på Stockholm Environment Institute. Emma har en ekonomie kandidat med inriktning miljö, statskunskap och franska och har även studerat vid Handelshögskolan Solvay i Bryssel.