New Republic och Dagens Opinion lanserar ”Open Friday” under Almedalsveckan

New Republic och Dagens Opinion lanserar ”Open Friday” under Almedalsveckan

Fredagen den 8 juli anordnar New Republic och Dagens Opinion ”Open Friday” som riktar sig mot organisationer och företag som gärna drivs av unga. Det kan t ex vara en organisation som drivs ideellt eller ett start up-bolag. Deltagare kan ansöka om att kostnadsfritt få stöd i framtagande av ett Almedalskoncept samt tillgång till New Republics arena ”Sjöbergs bakgård” för seminarier, möten eller mingel under fredagen.

– Syftet med Open Friday är att uppmuntra och underlätta för nya röster att höras under Almedalsveckan genom att locka organisationer eller företag som av olika skäl annars inte hade besökt Visby, säger Rebecka Hallerby, projektledare för Almedalen hos New Republic.

Inför Almedalsveckan hjälper New Republic till med att ta fram seminarieupplägg med bland annat frågeställningar och förslag på paneldeltagare. New Republic står för såväl ljud och ljus som praktiskt stöd på plats samt moderering. Dagens Opinion marknadsför dagen och de enskilda evenemangen i sina kanaler inför och under Almedalsveckan.

– Aktörerna som deltar under Open Friday ska vara ovana Almedalsbesökare som aldrig eller enstaka gånger tidigare medverkat under veckan. Dagen avrundas med ett mingel för alla som deltagit under Open Friday, avslutar Rebecka Hallerby.

Är ni intresserade av att delta under Open Friday? Skicka en ansökan till rebecka.hallerby@newrepublic.se med en kort beskrivning av organisationen/företaget och varför ni önskar ta del av erbjudande samt ett par meningar om hur ni skulle nyttja arenan under fredagen. Vid många ansökningar anordnas en tävling där alla som vill kan rösta på vilka de helst vill höra i Almedalen.