New Republic hjälper Naturvårdsverket kommunicera om ekosystemtjänster
Emma Lindberg

New Republic hjälper Naturvårdsverket kommunicera om ekosystemtjänster

New Republic har tecknat ett nytt avtal med Naturvårdsverket avseende kommunikation om ekosystemtjänster. Bakgrunden är ett regeringsuppdrag som ska öka förståelsen för den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas betydelse.

– Arbetet syftar till att öka kunskapen om ekosystemtjänster och förståelsen för att de utgör grunden för människans välfärd. Målet är att ekosystemtjänsternas värden ska vara en integrerad del i många beslutsprocesser i samhället, säger Emma Lindberg, seniorkonsult på New Republic.

Enligt ett etappmål inom miljömålssystemet ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället senast år 2018.

Kommunikationssatsningen pågår till och med år 2017 och baseras på ett regeringsuppdrag som Naturvårdsverket genomför i samarbete med flera andra myndigheter med ansvar inom miljömålssystemet. Avtalet med New Republic baseras på ett avrop inom ramavtalsområdet strategisk kommunikation.

– Samarbetet gläder oss särskilt eftersom vi aktivt söker uppdrag som för hållbarhetsarbetet framåt. Naturvårdsverket är en central och inspirerande aktör på området, säger Emma Lindberg.

För vidare information kontakta:
Emma Lindberg, seniorkonsult, New Republic
Mobil: 070-328 44 83
E-post: emma.lindberg@newrepublic.se

_______________
New Republic är ett konsultföretag som ger strategisk rådgivning och operativt stöd åt företag och organisationer som vill ha ut mer av sina relationer med omvärlden. New Republic samarbetar bland annat med Akademiska Hus, Naturvårdsverket, Region Skåne, Svenskt Näringsliv och Örebro universitet. Fler aktuella uppdragsgivare finns på www.newrepublic.se.