Malin Sahlén

Malin Sahlén

Malin Sahlén är delägare, seniorkonsult och kontorschef på New Republic i Stockholm. Hon är expert på frågor som rör arbetsmarknadens funktionssätt, företagens villkor och integration. Hon har lång erfarenhet av opinionsbildning.

Tidigare arbetade Malin med samhällsekonomiska frågor på Timbro där hon dessutom var en flitig debattör i frågor som rör arbetsmarknad och jämlikhet. Dessförinnan arbetade Malin på Svenskt Näringslivs samhällsekonomiska avdelning med arbetsmarknadsanalys och konjunkturbedömningar. Hon var främst fokuserad på frågan om ungdomsarbetslöshet, hon har författat en bok om ämnet. 

Malin har en politices magister i nationalekonomi från Linköpings Universitet och har även gått Stureakademin hos Timbro.