New Republics seniorkonsult Paulo Silva om Anna Kinberg Batra (M)

New Republics seniorkonsult Paulo Silva om Anna Kinberg Batra (M)

Ditt allmänna intryck av Anna Kinberg Batras första år som partiledare?
– Hon har haft en trevande start där splittringar i partiet, som funnits även under Fredrik Reinfeldts tid, tog mycket tid att hantera internt och externt. Min bild är att Decemberöverenskommelsen (DÖ) bidrog till att försvåra hennes möjligheter att agera som oppositionsledare. Efter att DÖ föll och migrationsöverenskommelserna med regeringen kom till stånd, verkar hennes handlingsutrymme i partiet ha ökat. Till en början använde sig hon av mycket inövade formuleringar, men nu är hon tryggare och verkar ta ut svängarna mer.

Hennes svagheter/styrkor?
– Anna Kinberg Batra är en rutinerad politiker med lång erfarenhet av ledarskap, inte minst från tiden som gruppledare för M. Samtidigt är det svårt att få en känsla för vem hon är som person. En vanligt förekommande beskrivning är att hon är ”kall” och okarismatisk, samtidigt som personer runt henne beskriver henne som en varm och omtänksam person. Min egen erfarenhet är att hon är betydligt mer sympatisk än hon framstår i tv. Hon skulle kunna släppa fram sin personlighet ännu mer.

Hur klarar hon kommunikation/medierna?
– Hon fokuserar tydligt på att undvika misstag, vilket gör henne återhållsam. Detta är en styrka hos en person som är statsministerkandidat. Men korrektheten bidrar dock till att hon kan uppfattas som stel och manusbunden i debatter. Hon har hittills inte tagit ut svängarna så mycket som en oppositionsledare ändå kan tillåta sig. Trots att regeringen inte har rosats av väljarna så har inte Anna Kinberg Batra hittills lyckats omvandla det till ett ökat väljarstöd för sitt eget parti.

Hur påverkar Anna Kinberg Batra Allians-samarbetet?
– Moderaterna var dominerande i Allianssamarbetet och det finns en stark vilja från de andra partierna att nu inta tydligare och mer profilerande roller som gör att de kan få ett större inflytande i framtiden. Vi har sett det inte minst från Kristdemokraterna i DÖ-frågan, Centern i migrationsfrågor och Liberalerna i skattefrågor. Här gäller det att Anna Kinberg Batra kan ena partierna i oppositionsrollen och framstå som att hon för allianssamarbetets talan. De politiska skillnaderna mellan allianspartierna tydliggörs nu och uppgörelser mellan allianspartier och regeringen i olika frågor kan minska hennes handlingsutrymme som samlande oppositionsledare.

 Vad krävs ytterligare för att hon ska kunna bli statsminister?
– Den grundläggande förutsättningen är att alliansen blir större än S, MP och V i valet 2018 och att KD kommer in i riksdagen. För det krävs att de mindre partierna tillåts profilera sig samtidigt som Allianssamarbetet fortlever. Hennes roll som oppositions- och alliansledare kommer att sättas på prov och hon måste växa in tydligare i den uppgiften samtidigt som Moderaterna som parti måste locka tillbaka många av de väljare som i valet 2014 lämnade för SD. Det är en svår utmaning som riskerar att skapa en större politisk skiljelinje gentemot C och delar av L. Mycket kommer att hända innan 2018. Relationen till SD kommer säkert diskuteras mer inom M. Särskilt i ljuset av maktskiftet i Gävle, där Alliansen nu styr trots att de är mindre än S,MP och V, och som är partisekreterare Tomas Tobés hemkommun. MP utvecklas samtidigt i en mer liberal riktning, särskilt i arbetsmarknads- och näringspolitiska frågor. Om L under mandatperioden gör upp om lägre skatter på arbete med S/MP regeringen förändras en viktig förutsättning för alliansen: enighet om den ekonomiska politiken. Vad blir Anna Kinberg Batras projekt då? Den politiska spelplanen kan därför vara en helt annan 2018, säger Paulo Silva.

Artikeln är ett utdrag ur en intervju som publicerades i Dagens Opinons digitala veckomagasin Veckans Brief.
http://www.dagensopinion.se/veckans-brief/2016/pa-konsulterna-anna-kinberg-batra-kan-mer