Louise Pons

Louise Pons

Louise Pons, Senior Consultant & Associate Partner. Louise har varit politiskt sakkunnig i infrastruktur- och landsbygdsfrågor hos Moderaterna i riksdagen och har lång erfarenhet av politiskt beslutsfattande. Louise är utbildad inom strategisk kommunikation och statsvetenskap.

Louise har även varit utredare på Kommerskollegiums enhet för EU:s inre marknad och programansvarig hos Folk och Försvar, ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter inom samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Hon har ett brett och starkt nätverk inom politik, näringsliv och intresseorganisationer.

Sedan 2015 är Louise Pons konsult, med fokus på public affairs och medierådgivning för både privata och offentliga uppdragsgivare. Hon har en politices magister från Lunds universitet och är även utbildad vid Berghs School of Communication, Poppius och Timbro.