New Republic rekryterar från Moderaterna

New Republic rekryterar från Moderaterna

Public affairs-byrån New Republic rekryterar Louise Dreifeldt från Moderaternas riksdagskansli där hon varit politiskt sakkunnig i infrastrukturfrågor. Louise är utbildad kommunikatör med stor erfarenhet av opinionsbildning.

– Jag ser fram emot att jobba vidare med politik i en ny kontext. Infrastruktur och hållbarhet är tätt sammankopplade och det känns bra att få fortsätta arbeta med frågorna hos New Republic, en byrå som sticker ut genom sin fokus på hållbarhet, öppenhet och professionalism, säger Louise Dreifeldt.

Som politiskt sakkunnig hos Moderaterna har Louise ansvarat för bland annat för politikutvecklingen inom infrastrukturfrågorna och framtagandet av partiets livsmedelsstrategi. Hon hade även en samordnande roll för Alliansen i Trafikutskottet.

Tidigare har Louise Dreifeldt arbetat på Kommerskollegiums enhet för EU:s inre marknad och som programansvarig på Folk och Försvar, ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter inom samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och försvarspolitik. Louise har en politices magister vid Lunds universitet och har även gått skribentkurser vid Poppius, Timbro och Berghs School of Communication. 

– Louise blir en välkommen förstärkning av vårt team. Hennes kunskaper om politiska processer i kombination med starka nätverk inom näringsliv och intresseorganisationer blir en värdefull resurs i många samarbeten, säger Olle Schubert, vd på New Republic.

New Republic har i dag tolv anställda och kontor i Stockholm, Jämtland och Skåne. Ambitionen är att anställa minst ytterligare en konsult under året.

För vidare information kontakta

Louise Dreifeldt, tillträdande konsult på New Republic
Mobil: 072-216 35 15

Olle Schubert, vd och seniorkonsult på New Republic 
Mobil: 070-328 44 98

_____________

 New Republic är ett konsultföretag som ger strategisk rådgivning och operativt stöd åt företag och organisationer som vill ha ut mer av sina relationer med omvärlden. New Republic samarbetar bland annat med Akademiska Hus, Naturvårdsverket, Region Skåne, Svenskt Näringsliv och Örebro universitet. Fler aktuella uppdragsgivare finns på www.newrepublic.se.